Bescon P-A หัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด ฆ่าเชื้อรา ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กำจัดกลิ่นอับชื้น ราคาถูก ในอาคาร สำนักงาน ห้อง บ้าน เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ เครื่องหนัง เบาะ เก้าอี้ ช่องแอร์ ฯ

              หัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย Ampholyt 51 ราคาประหยัด ราคาถูก เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) ได้ทั้งเชื้อโรคทุกชนิด เขื้อรา แบคทีเรีย และกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ก่อให้เกิดโรค ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร เครื่องสำอาง ใช้ในฟาร์ม งานปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องผ่านขบวนการผลิตและอาจนำการติดเชื้อมาสู่มนุษย์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการทำ Sanitization มีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อรา แบคทีเรียและไวรัส ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Non Corrosive) พื้นผิดว เพราะมีค่า pH ใกล้เคียงกับน้ำ (PH Continue reading