วิธีการชำระสินค้า

วิธีการชำระสินค้า

เลขที่บัญชีสำหรับโอนชำระสินค้า

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 201-0-31304-3

ชื่อบัญชี น.ส.อังคณา ศรีสวัสดิ์  สาขา สำนักงาน กพ.

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 069-1-04433-3

ชื่อบัญชี น.ส.อังคณา ศรีสวัสดิ์  สาขา เอ็กซิมแบงค์

** หมายเหตุ : กรุณาแจ้งการโอนเงินชำระค่าสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งค่ะ**

การจัดส่งสินค้า

หากสินค้ามีจำนวนน้ำหนักไม่เกิน 2,000 Ml. (2 ลิตร) สามารถจัดส่งสินค้าได้ทางไปรษณีย์ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

จัดส่งสินค้าน้ำหนัก ไม่เกิน 1,000 Ml.  ( 1 ลิตร)

อัตราค่าบริการทางไปรษณีย์

แบบพัสดุ(ธรรมดา) ไม่สามารถตรวจเช็คสินค้าได้ ราคา 40.-  และ ค่ากล่องพัสดุ (ข) 12.- รวมเป็นเงิน 52 บาท

แบบพัสดุลงทะเบียน สามารถตรวจเช็คสินค้าได้ ราคา 60.- และ ค่ากล่องพัสดุ (ข) 12.-  รวมเป็นเงิน 72 บาท

แบบพัสดุ EMS สามารถตรวจเช็คสินค้าได้ ราคา 90.-  และ ค่ากล่องพัสดุ (ข) 12.- รวมเป็นเงิน 102 บาท

จัดส่งสินค้าน้ำหนัก 2,000 Ml.  ( 2 ลิตร) ต้องส่งแบบพัสดุ EMS เท่านั้น (ข้อบังคับของ บ.ไปรษณีย์ไทย)

อัตราค่าบริการทางไปรษณีย์

แบบพัสดุ EMS สามารถตรวจเช็คสินค้าได้ ราคา 140.-  และ ค่ากล่องพัสดุ (ค) 16.-  รวมเป็นเงิน 156 บาท

ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิวเวฟ คลีน  โปรดติดต่อ: คุณอังคณา ศรีสวัสดิ์ โทร. 081-382-3398  e-mail : newwaveclean.com@gmail.com  เปิดทำการทุกวัน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น